ПРО КАФЕДРУ

Матеріал з Кафедра журналістики
Перейти до: навігація, пошук

Зміст

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Кафедра журналістики створена відповідно до наказу ректора від 24.02.2005 р. № 31/од як структурний підрозділ Інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету.

З 2005 по 2010 кафедру очолював канд. істор. наук, проф. Г.П. Кривошея, з 2010 по 2014 – доктор філол. наук, проф. Я.В. Козачок. На сьогодні керівництво кафедрою здійснює доктор філол. наук, проф. Е.Д. Циховська.

У 2006 році на кафедрі журналістики була відкрита лабораторія екстремальної журналістики – єдина навчально-наукова ланка в Україні, яка покликана консолідувати журналістів силових структур, збагачувати студентів методичними навичками роботи зі збору, узагальнення та розповсюдження інформаційно-аналітичних матеріалів з місць аварій, катастроф, стихійних лих, військових конфліктів.

З 2013 року відкрито аспірантуру зі спеціальності 27.00.04 – теорія та історія журналістики.

У 2014 року – відкрито спеціальність 6.030302 – реклама і зв’язки з громадськістю.

КАФЕДРА СЬОГОДНІ

Кафедра має потужний науковий потенціал. На кафедрі працюють чотири доктори наук, професори, одинадцять кандидатів наук, доцентів.

НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ

Кафедра здійснює підготовку фахівців за двома напрямами:

ЖУРНАЛІСТИКА

 • за освітньо-кваліфікаційними рівнями:
  • бакалавр;
  • магістр
 • за такими спеціалізаціями:
  • міжнародна журналістика;
  • нові медіа (можливість отримання двох дипломів України і Польщі)

РЕКЛАМА І ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

 • за освітньо-кваліфікаційними рівнями:
  • бакалавр

МОЖЛИВОСТІ

 • Навчатися як на ДЕННІЙ, так і на ЗАОЧНІЙ формі навчання (за спеціальністю ЖУРНАЛІСТИКА).
 • Здобути ДРУГУ ВИЩУ ОСВІТУ (Інститут післядипломного навчання).
 • Магістри (спеціалісти) мають можливість отримати ПОДВІЙНИЙ ДИПЛОМ українського і польського університету зі спеціалізації НОВІ МЕДІА.

НАУКА

Кафедра видає збірник «Медіапростір» (проходить апробацію ДАК) спільно з кафедрою журналістики Тернопільського національного педагогічного університету ім.В.Гнатюка.

Крім наукової діяльності викладачів, висвітленої в чисельних публікаціях у фахових виданнях та участю в конференціях, окрема увага приділяється формуванню студентського наукового кола. Студенти за бажанням можуть проводити дослідження відповідно до своїх наукових зацікавлень. Результати дослідження проходять апробацію на щорічних наукових студентських конференціях, організованих кафедрою, університетом (зокрема, «Політ»).

Теми магістерських робіт, що виконуються на кафедрі під керівництвом професорсько-викладацького складу, повністю відповідають актуальним питанням соціальних комунікацій, серед них: міфологізація реальності в сучасних медіа, психологічні аспекти романтичних реаліті-шоу України, вплив нових медіа на ресурсну мобілізацію соціальних рухів «Арабської весни», кібербулінг як сучасна форма маніпуляції у медіа, особливості використання соціальних мереж у професійній діяльності українських журналістів тощо.

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Укладений договір про міжнародну співпрацю з Опольським університетом (Польща) відкрив нові перспективи для отримання подвійного диплому на рівні магістра/спеціаліста за спеціалізацією «нові медіа».

ПРАКТИКА

Суттево позначається на якості фахової підготовки сучасна навчально-матеріальна база. У розпорядженні студентів редакція газети «Авіатор», лабораторія телерадіожурналістики.

Практична підготовка журналістів в Інституті міжнародних відносин НАУ здійснюється переважно в редакціях газет, журналів, радіо-телекомпаніях, прес-службах тощо.


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

==ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА "ЖУРНАЛІСТИКА" ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ==

Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Перегляди
Дії
Навігація
ПРО КАФЕДРУ
НОВИНИ
ДОШКА ОГОЛОШЕНЬ
АБІТУРІЄНТАМ
СТУДЕНТАМ
МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ
МАЙСТЕР-КЛАСИ
КОНФЕРЕНЦІЇ, ТРЕНІНГИ
ГРАНТИ, СТИПЕНДІЇ
ВИПУСКНИКИ КАФЕДРИ
ВАЖЛИВО ЗНАТИ
ВІДЕО
ВИДАННЯ КАФЕДРИ
АРХІВ НОВИН
КОНТАКТИ
Інструменти