ХV Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів «ПОЛІТ. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ НАУКИ»

Матеріал з Кафедра журналістики
Перейти до: навігація, пошук

ХV Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів «ПОЛІТ. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ НАУКИ» Наукова-дослідна діяльність Національного авіаційного університету в 2015 році продовжилась проведенням ХV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів «ПОЛІТ. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ НАУКИ». Засідання секції журналістики «Сучасна журналістика: від традиціЇ до трансформації» відбулось 9 квітня о 13.30, в ауд. 7.303 на базі Інституту міжнародних відносин.

Голова секції: Васильченко В.М. кандидат філол. наук, доцент,

Секретар секції – Баюрко Н.М

Актуальність обраної проблематики для проведення науково-практичної конференції не викликає сумнівів, оскільки характерною рисою функціонування суспільства та держави на сучасному етапі є зростання ролі засобів масової інформації. Науковці та студентська молодь Національного авіаційного університету провела дослідження у даній сфері, з`ясувала її основні проблеми та тенденції розвитку.

Робота традиційно відбувалася у формі засідань наукових секцій. З привітальним словом до учасників конференції звернувся кандидат філологічних наук, доцент Національного авіаційного університету В`ячеслав Васильченко, в якому, зокрема, зазначив, що сучасний стан розвитку журналістики перебуває в процесі свого становлення у тісному зв’язку з постійними змінами соціально-політичної та економічної сфер. Більше того, ефективне функціонування засобів масової інформації не можливе без збалансованого удосконалення, яке відбувається під впливом власне національних та інтеграційних процесів України. Саме тому, обрана тематика науково-практичної конференції є гарною можливістю наукового диспуту для молодих вчених. Важливо обговорити сучасний стан сучасної журналістики в Україні та за її межами, провести ґрунтовний аналіз розвитку та функціонування окремих галузей і розробити науково обґрунтовані рекомендації щодо подальшого вдосконалення системи інформування.

Конференція пройшла на високому організаційному та науково-теоретичному рівні, в дусі дискусій з поміркованою полемікою та великим зацікавленням як молодих вчених, так і студентської молоді. Обрана тема послугувала плідним підґрунтям для обміну думками із зазначеної проблематики.

Було виголошено такі доповіді:

 • «Мовні маніпуляції у політичних технологіях» Стельмашов А.К.
 • «Журналістика в зоні воєнних конфліктів» Акопян К.А.
 • «Новинний ефір та фахова освіта журналістів» Баюрко Н.М.
 • «Цитування як засіб маніпуляції аудиторією у ЗМІ» Бєляєва М.С.
 • «Історія реклами в Україні» Блажко Н.А.
 • «Маніпулятивні технології як проблема сучасності» Великотрав Ю.О.
 • «Маніпулятивні технології в інформаційних програмах українського телебачення» Волосова Н.О.
 • «Патріотизм у ЗМІ як різновид емоційного впливу на реципієнта» Гаркуша В.І.
 • «Спілкування як метод збору інформації в журналістиці XXI століття» Капустинська А.В.
 • «Творчо-виробничі аспекти сучасної репортажної тележурналістики як елемент конкурентоспроможності на ринку інформації» Коваленко Є.І.
 • «Специфіка партійних видань на сучасному етапі» Крупник І.М.
 • «Документальні жанри сучасної української та зарубіжної тележурналістики» Лозовий Є.В
 • «Досвід презентації культури андеґраунду в сучасній українській періодиціЬ(на прикладі журналу «ШО»)» Миськів К.А.
 • «Сучасний стан PR в Україні та перспективи розвитку» Приходько А.В.
 • «Міжнародний імідж України: проблеми та шляхи реформування (на прикладі: «The World Street Journal» і «The Guardian»)» Пунік В.Г.,
 • «Пропаганда як засіб підтримки політики керівників держав світу» Собора І.І.
 • «Журналістське розслідування як метод журналістської праці» Сотнікова А.М.
 • «Формування іміджу жінки-політика на сторінках українських друкованих ЗМІ» Шматова В.С.

За результатами ХV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів «ПОЛІТ. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ НАУКИ» буде опублікована збірка матеріалів тез та доповідей учасників конференції.

Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Перегляди
Дії
Навігація
ПРО КАФЕДРУ
НОВИНИ
ДОШКА ОГОЛОШЕНЬ
АБІТУРІЄНТАМ
СТУДЕНТАМ
МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ
МАЙСТЕР-КЛАСИ
КОНФЕРЕНЦІЇ, ТРЕНІНГИ
ГРАНТИ, СТИПЕНДІЇ
ВИПУСКНИКИ КАФЕДРИ
ВАЖЛИВО ЗНАТИ
ВІДЕО
ВИДАННЯ КАФЕДРИ
АРХІВ НОВИН
КОНТАКТИ
Інструменти